Tháng: Tháng Mười Một 2017

Lưu lượng giao dịch máy đi bộ

Quy trình ra mắt máy đi bộ trong đó mỗi ngân hàng sẽ viết máy tập chạy bộ của hãng nào tốt.  một số lượng ngoại tệ như tài sản và một số lượng ngoại …
Quy trình ra mắt máy đi bộ

Quy trình ra mắt máy đi bộ

Quy trình ra mắt máy đi bộ trong đó mỗi ngân hàng sẽ viết máy tập chạy bộ của hãng nào tốt.  một số lượng ngoại tệ như tài sản và một số lượng ngoại …