Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Đến khi đến gần .. càng thấy rõ áo gấm rực rỡ .. giáp trụ sáng ccô .. gươm đao nháy ánh sáng tà .. bè lũ dung cực kỳ hùng tráng. Huynh đệ Huỳnh …