máy chạy bộ đa năng hà nội được khen ngợi

máy chạy bộ đa năng hà nội là tuyệt nhất

Bác Nhĩ Nhất khen thầm .: Giỏi quá! .. lại bắn thêm một mũi. Triết Biệt nghe lời dây cung bật .. biết tên bay rất mau chẳng thể chụp được bèn cúi xuống nằm móp trên yên ngựa .. mũi đinh bay sượt qua đỉnh đầu. Lúc ấy y có máy chạy bộ điện tại nhà ngay sau đó. giục ngựa phóng về phía sau máy chạy bộ điện.. ưỡn kẻ ngồi thẳng lên .. nào ngờ Bác Nhĩ Nhất có một tuyệt kỹ bắn tên liên châu .. vút vút hai mũi lại liên tiếp từ hai bên bắn đến.

Triết Biệt chẳng ngờ đối phương lợi giết như thế .. bật luôn xuống dưới bụng ngựa .. chân phải móc vào bàn đạp .. tĩnh thân gần như tiếp đất .. con ngựa đang phi Chuẩn xác mang y như bay là là trên mặt đất. Y muốn máy tập thể dục chạy bộ.  uốn lưng một cái .. thân hình vừa cHuyềnển qua một bên đã lấy mũi đinh bắt được lắp vào dây cung .. buông dây phóng đi .. mũi đinh bắn thẳng vào bụng Bác Nhĩ Nhất .. kế lật kẻ ngồi lại trên yên ngựa.

Bác Nhĩ Nhất quát to .: Giỏi lắm! Phải biết đến giá máy chạy bộ đa năng. Rồi ngắm đúng vào mũi đinh bay đến bắn ra một phát .. hai đầu mũi đinh chạm nhau .. nhưng quán tính còn to nên cùng bay chếch ra ngoài cắm xuống mặt cát. Thích Mộc Chân và bè lũ sĩ lạng Thịnh reo hò khen ngợi. Bác Nhĩ Nhất bật dây cung chẳng phát tên .. chờ Triết Biệt né qua bên phải .. lập tức bắn luôn một phát. Triết Biệt bên bàn tay cầm cung gạt nhẹ máy tập chạy bộ đài loan ..

Thông tin quan trọng về máy chạy bộ thể dục

máy chạy bộ đa năng hà nội

mũi đinh ấy rơi xuống đất. Bác Nhĩ Nhất bắn thêm ba phát liên tiếp đều bị y gạt ra.Triết Biệt dong ngựa phi mau .. lập tức cúi xuống nhặt ba mũi đinh dưới đất .. lắp vào cung bắn trả. Bác Nhĩ Nhất muốn biết giá máy chạy bộ điện. khoe bản Lãnh .. nhảy lên đứng trên lưng ngựa .. chân phải đạp lên yên .. chân phải đá tên bay ra .. rồi từ trên cao ngắm xuống bắn trả lại một mũi. Triết Biệt giục ngựa tránh qua bắn lại một phát .. rắc một lời ..

mũi đinh của Bác Nhĩ Nhất gãy làm hai lần.Bác Nhĩ Nhất nhủ thầm .: Mình có tên còn y chẳng có tên mà đến bây giờ vẫn vừa ngang tài thì làm sao trả thù cho Triều hãn được !? Trong lòng nóng nảy nhắc đến máy chạy bộ rẻ nhất .. bắn tên liên châu vút vút vút chẳng dừng bên tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà .. mọi kẻ đều hoa cả mắt. Triết Biệt chẳng kịp bắt tên .. chỉ tránh đông né tây .. chẳng ngờ tên bay như mưa .. vừa lắm vừa Chuẩn xác .. lập tức thụp một lời ..

Leave a Reply