Những lưu ý khi thay đổi giám đốc của công ty

Trong suốt quá trình hoạt động của công ty, việc thay đổi giám đốc công ty là điều hoàn toàn có thể xảy ra.  Vậy phải lưu ý những gì khi tiến hành thay đổi giám đốc của công ty? Bạn hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều Giám Đốc, Tổng Giám Đốc. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục cũng không quá phức tạp. Sau khi doanh nghiệp thông qua việc bổ nhiệm bạn phải thông báo ngay việc thay đổi thông tin giám đốc với sở kế hoạch để cập nhật liên thông với chi cục thuế

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

– Bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu của giám đốc mới.

– Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc.

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc mới của doanh nghiệp.

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau để tiến hành thay đổi vị trí giám đốc của doanh nghiệp:

– Giấy đề nghị thay đổi Giám Đốc đang tại chức tại doanh nghiệp

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có quyết định của chủ sỡ hữu công ty về việc thay đổi Giám Đốc, Tổng Giám

– Quyết định bằng văn bản và bản photo biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng Cổ đông công ty về việc thay đổi Giám Đốc Công ty nếu doanh nghiệp của bạn là Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH)

– Bản photo  Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Giám Đốc, Tổng Giám Đốc mới, bạn lưu ý là theo qui định chỉ yêu cầu bản sao nên bạn không cần nộp bản gốc hay bản sao có công chứng.

– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, Tổng Giám Đốc, đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật là Giám đốc, Tổng Giám Đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề.

Bạn đừng chủ quan quên việc tiến hành các thủ tục khi thay đổi giám đốc bởi lý do rất đơn giản đó là khi thông báo thay đổi giám đốc gửi tới phòng đăng ký kinh doanh được thông qua chính là thời điểm việc thay đổi giám đốc của doanh nghiệp hoàn thành, do đó việc không thông báo thay đổi giám đốc sẽ làm cho việc bổ nhiệm bị lỗi.

Xem thêm:

Leave a Reply