Thẻ: lậu mãn tính

Bệnh lậu mãn tính

Bệnh lậu ở nam giới nếu chuyển sang giai đoạn mãn tính mà không được điều trị kịp thời, hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe và …