Tìm hiểu về qui định đặt tên cho doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, bạn cũng cần phải nắm bắt rõ qui định về việc đặt tên cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích.

Theo quy định của pháp luật thì tên doanh nghiệp phải được bằng tiếng Việt có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và có hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng): Theo quy định của pháp luật thì tên doanh nghiệp phải được bằng tiếng Việt có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và có hai thành tố đó là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo 1 trong 2 cụm từ sau:

+ “Chi nhánh”

+ “Văn phòng đại diện”
Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Ngoài ra, tên doanh nghiệp cũng không được trùng và gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Cụ thể: Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Theo quy định, tên doanh nghiệp (bảng hiệu) phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Doanh nghiệp không được phép sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc đặt tên cho doanh nghiệp qua các công ty luật hoặc công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty. Đặc biệt là công ty cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ giúp bạn chọn ra cái tên phù hợp, đúng qui định của pháp luật.

Leave a Reply