Tổng hợp thông tin về Giấy chứng nhận đầu tư

Nhiều doanh nghiệp khi thành lập vẫn rất mơ hồ về Giấy chứng nhận đầu tư, họ thắc mắc về các câu hỏi như:  thủ tục này áp dụng cho đối tượng nào và doanh nghiệp của họ có cần thực hiện nó? Doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị những thủ tục giấy tờ liên quan gì và cần gặp những ai để xin được thủ tục này? ..vân vân. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin về Giấy chứng nhận đầu tư để giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

Những trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đó là:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam và nắm giữ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài.

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam và thực hiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trình tự thực hiện của việc xin cấp giấy chứng nhận hồ sơ diễn ra như sau:

– Đầu tiên bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tiếp theo, bạn hãy soạn thảo hồ sơ theo quy đinh đối với từng trường hợp cụ thể.

– Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ/công văn xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành có liên quan và lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có quyết định chấp thuận của các cơ quan có liên quan. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

– Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư bạn phài tiếp tục  thực hiện thủ tực xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp tại Phòng đầu tư trong nước thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

– Cuối cùng là  nếu bạn kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải xin cấp phép.

Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì bạn phải cung cấp những loại giấy tờ như sau:

Nhà đầu tư là cá nhân: Bản photo chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam). Bản photo có hợp thức hóa lãnh sự hộ chiếu của cá nhân là người nước ngoài.  Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu bằng số vốn đầu tư qua tài khoản đầu tư trực tiếp.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ của các công ty luật hoặc công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội để thuận lợi hơn.

Nguồn: Lạc Việt

Leave a Reply