Tháng: Tháng Tư 2018

Cách trị bệnh viêm khớp

Phép trị: Khu phong là chủ yếu, kèm theo tán hàn trừ thấp. Nếu khí hàn thắng thì có chứng hàn tý, sẽ có thêm chứng đau nhiều về đêm, trời lạnh đau tăng, chườm …