Tháng: Tháng Mười 2020

nên nhớ điều này về CE Marking

nên nhớ điều này về CE Marking

Hiện nay, khi sản xuất hàng hóa, nhiều doanh nghiệp tại nước ta đều hướng tới thị trường Châu Âu. Tuy nhiên không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về loại chứng nhận này …